Kako biste osigurali bezbednost vaših zaposlenih i sprečili oštećenja robe, važno je da imate uvek funkcionalne i pouzdane palete. Centar za reparaciju CONNECTA TEAM vam omogućava da značajno smanjite troškove prilikom nabavke paleta. Ukoliko imate polomljene palete, popravićemo ih ili po vašoj želji zameniti novima.

U našem centru za reparaciju svaka popravljena paleta podvrgava se strogoj kontroli i testu opterećenja. Osim uštede, popravkom polomljenih paleta zajedno doprinosimo zaštiti životne sredine.