Zamena paleta

REŠI PROBLEM – ZAMENI PALETE

Ukoliko imate palete koje više ne zadovoljavaju vaše potrebe iz različitih razloga (promena pakovanja, oštećena paleta i sl.) izaći ćemo vam u susret i zameniti ih paletama koje će u potpunosti zadovoljiti vaše novonastale potrebe. U zamenu možete dobiti polovnu repariranu paletu ili potpuno novu paletu. Palete koje menjate moraju odgovarati određenim kriterijumima zamenljivosti. Ukoliko ste zainteresovani za ovaj segment našeg poslovanja, nazovite nas da se dogovorimo.