Tretman paleta

Ukoliko se ukaže potreba, za naše kupce organizujemo i termičko tretiranje paleta u skladu sa međunarodnim standardom ISPM 15. Kako bi se sprečilo prenošenje karantinski štetnih organizama, pod nadzorom Svetske trgovinske organizacije WTO (World Trade Organisation) i Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu FAO (Food and Agriculture Organisation), izrađen je i prihvaćen međunarodni standard ISPM 15. Ovim međunarodnim standardom su predviđeni postupci tretiranja drvene ambalaže kojim se smanjuje rizik od unošenja i širenja karantinski štetnih organizama putem navedenog materijala. Jedan od postupaka tretiranja je termički tretman (HT, heat tretman). Termički tretman je najjednostavnije i veoma efikasno ekonomski prihvatljivo rešenje, koje se sprovodi zagrevanjem drveta sve dok se u sredini drvenog elementa ne postigne minimalna temperatura od 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta.