Polovne palete

Još jedan segment našeg poslovanja je otkup, popravka i prodaja upotrebljavanih, odnosno polovnih paleta. Kvalitet polovnih paleta koje distribuiramo, kao i onih koje proizvodimo predstavlja našu najvažniju vrednost. Popravka paleta se obavlja u CONNECTA TEAM centru za reparaciju, a postoji i mogućnost popravke na terenu.

Vrste polovnih paleta u našoj stalnoj ponudi

  • Euro paleta – polovna klasa I
  • Euro paleta – polovna klasa II
  • Paleta 800 x 1200 mm
  • Paleta 1000 x 1200 mm